Tot voor kort bestond er geen bevredigende wijze om allergieën te behandelen. Bicom-bioresonantietherapie kan genezing van deze allergieën geven. (Zie Resultaat Bioresonantie).
Allergieën ontstaan vaak vanuit uitscheidingsorganen. Het belangrijkste uitscheidingsorgaan in ons lichaam zijn de darmen, gevolgd door de luchtwegen, nieren en de huid.
Veel ziekten ontstaan vanuit de darm. De darmflora raakt verstoord en kan niet optimaal funtioneren, wat tot gevolg heeft een extra belasting van de overige uitscheidingsorganen, met name de luchtwegen en de huid.

Naast darmklachten kunnen dan tevens klachten ontstaan van de ademhalingsorganen, bijvoorbeeld astma bronchiale, inhalatieallergie, hooikoorst etc., en vervolgens problemen met de huid, exceemklachten.

De oorzaak is niet bekend, wel denkt men aan veranderde milieufactoren, de kwaliteit van ons drinkwater en blootstelling aan zogenaamde geopathische belasting (mobiele telefonie/ antennes).

Andere mogelijke beïnvloedende factoren zijn toevoegingen van kleurstoffen en suikers in onze voeding en de aanwezigheid van penicilline, histamine en groeihormonen in het vlees.

Overbelasting kan ook het gevolg zijn van medicijnen die de normale regulatie van ons lichaam beïnvloeden. Door het onderdrukken van ziektes door bijvoorbeeld antibiotica kunnen deze als chronische aandoeningen terug blijven komen of andere chronische aandoeningen veroorzaken. We stellen immers het lichaam niet zelf in staat om antistoffen aan te maken.

Ons Immuunsysteem raakt verstoord en ontregeld.

Voor meer informatie en/of vragen kunt met ons telefonisch contact op nemen (06-10075014) of
mailen via info@bioresonantie-amsterdam.nl.