De Bioresonantietherapie is een energetische behandelmethode uit de bio-fysische geneeskunde.
Het menselijk lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen.
Op hun beurt bestaan deze weefsels en organen weer uit celstructuren.
De celstructuren zijn opgebouwd uit cellen, welke weer uit atomen bestaan.
Men heeft wetenschappelijk ontdekt dat atomen uit subatomaire deeltjes bestaan die zich gedragen als energie.
De oorzaak van dit energiefenomeen is gelegen in het feit dat de subatomaire deeltjes energie aan elkaar toevoegen of elkaar energie ontnemen (aantrekken of afstoten ). Als gevolg hiervan ontstaan trillingen.
Deze trillingen hebben een electromagnetische lading, frequentiepatronen genoemd.
Dit hele proces speelt zich niet alleen af in het menselijk lichaam, maar in het gehele universum, dus ook in allerlei stoffen in onze omgeving.

Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door electromagnetische trillingen. Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen.
Onderzoekers in Europa zagen de mogelijkheid om de verschillende frequentiepatronen van een normaal functionerend lichaam, alsmede van virussen, bacterieën , parasieten, schimmels en toxinen te analyseren.

De electromagnetische trillingen van schadelijke substanties kunnen door Bioresonantietherapie worden gereduceerd of zelfs geëlimineerd door de juiste frequentiepatronen aan het lichaam terug te geven.
Het is dus belangrijk om de energetische besturing van het lichaam, via electromagnetische trillingen, in evenwicht en onder controle te krijgen.

Ziekte en Gezondheid

Het menselijk lichaam zendt verschillende frequenties uit.
Cellen, weefsels en organen hebben elk hun specifieke frequenties. Deze afzonderlijke frequenties staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Ze vormen het totaal frequentie spectrum van de patiënt, het individuele frequentiepatroon.
De frequenties van een gezond persoon hebben een andere structuur dan van een ziek persoon.
De frequenties van gezonde mens zijn harmonisch en vrij van vervormingen, terwijl de frequenties van een zieke mens tevens disharmonische frequenties bevat.
Ook de in het lichaam opgeslagen frequenties van vreemde stoffen, zoals amalgaan, bacteriën en pesticiden verstoren het frequentiebeeld.
Ziekte en gezondheid uiten zich in het individuele frequentiespectrum.

Importeur van de Bicom is de firma Fitronics te Ommen, tel:06-51500493  e-mail info@fitronics.nl

Voor meer informatie en/of vragen kunt met ons telefonisch contact op nemen (06-10075014)
of mailen via info@bioresonantie-amsterdam.nl.